1. Colectarea fondurilor se efectuează 24 h din 24, 7 zile din 7.

2. Pentru colectarea fondurilor necesare proiectului, sunt mai multe metode de plată: transfer bancar, acceptarea plăților prin intermediul cardurile de debit și credit, Paynet și prin intermediul sucursalelor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova a Băncii Comerciale „Victoriabank”.

3. Toate donațiile se efectuează în moneda naţională – lei moldoveneşti (MDL). În cazul în care valuta operaţiunii cu cardul diferă de valuta donării, convertirea sumei operaţiunii se efectuează conform cursului la operaţiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care a emis cardul Donatorului.

4. Donatorul nu poate solicita rambursarea mijloacelor băneşti, iar SOS Autism nu va lua în considerare pretenţiile Donatorului în ce priveşte rambursarea mijloacelor băneşti în contul său bancar.

5. Donatorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, privind data de expirare a valabilităţii Cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer, precum şi privind ID Proiectului. Întrucât SOS Autism nu efectuează transferuri de mijloace băneşti şi nu prestează servicii bancare sau de plată, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului, o poartă, exclusiv Banca şi Donatorul, iar toate pretenţiile privind rambursarea mijloacelor transferate în cadrul Donării online, se soluţionează nemijlocit între Banca emitentă şi Donator.

*Tranzacțiile cu statut de succes apărute pe site, vor fi verificate în decurs de 15 zile lucrătoare iar în cazul în care suma nu a ajuns pe conturile bancare al Asociația pentru Relaţii Comunitare aceasta urmează să fi exclusă din lista donațiilor și din suma colectată.

Protecția datelor cu character personal

1. În conformitate cu Legea Nr.133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal SOS Autism prelucrează datele cu caracter personal a Donatorului.

2. La prelucrarea datelor cu caracter personal, SOS Autism va respecta regimul de confidenţialitate a datelor, va întreprinde măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întâmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii ilicite sau neautorizate, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

3. În cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru prevenirea, cercetarea şi depistarea fraudelor legate de serviciile societăţii informaţionale, aceasta se realizează fără consimţămîntul persoanei la care se referă datele respective.

4. Dacă Donatorul consideră că i-au fost încălcate drepturile la protecţia datelor cu caracter personal, acesta poate înainta o plîngere la adresa autorităţii naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal care, fără să afecteze atribuţiile altor autorităţi publice, efectuează controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi informează consumatorul vizat în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Lângă ”Termeni și condiții” mai trebuie să apară inscripția unde Donatorul să bifeze că este de acord:

În conformitate cu Legea Nr.133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal am luat cunoștință și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în procesul de donație.