Uncategorized

TERMENI DE REFERINȚĂ

Termeni de referință

 

 1. Date generale

Proiectul ”Condiții mai bune pentru persoanele cu autism” își propune să ofere servicii medicale noi și necesare copiilor, adolescenților și adulților cu autism. Proiectul este finanțat de Agenția Slovacă de Cooperare și Dezvoltare Internațională prin intermediul Ambasadei Slovaciei în Republica Moldova și este implementat de A.O. SOS Autism.

Pentru a face serviciile medicale disponibile, este nevoie de renovarea etajului 1 al Centrului de Resurse și Abilitare SOS Autism, în conformitate cu cerințele sanitare stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Renovarea constă în schimbarea vechiului sistem de canalizare, adăugarea chiuvetelor în fiecare dintre cele 6 odăi, schimbarea podelei.

Scopul acestei cereri de ofertă constă în selectarea unei companii de construcţii, care va fi implicată în procesul de renovare a Centrului medical.

 1. Costuri de elaborare a ofertei

Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării Ofertei. Agenția Slovacă, Ambasada Slovacă și A.O. SOS Autism nu vor purta nici o responsabilitate vizând aceste cheltuieli, indiferent de rezultatul solicitării.

 1. Conţinutul documentelor de participare

Propunerile trebuie să prevadă prestarea serviciilor în conformitate cu toate cerinţele înaintate. Propunerile care vor cuprinde doar o parte din servicii nu vor fi examinate. Este necesar ca Ofertantul să analizeze toate instrucţiunile corespunzătoare, formele, termenii şi specificaţiile prevăzute în Documentele de participare. Neconformarea cu cerinţele acestor documente poate influenţa procesul de evaluare a Propunerii şi sunt la discreţia şi riscul Ofertantului.

 1. Elucidarea documentelor de participare

Orice Ofertant potenţial care necesită careva informaţii suplimentare vizând conţinutul documentelor de participare poate informa despre acest fapt persoana responsabilă de proiect din cadrul A.O. SOS Autism fie prin intermediul unei scrisori trimisă la adresa poştală a organizaţiei, fie prin telefon, numărului căruia este indicat mai jos, fie prin vizita la oficiu Sos Autism. Persoana responsabilă de proiect din cadrul A.O. SOS Autism vă răspunde oricărei cererii de informaţie care a fost recepţionată.

 1. Documente ce vor fi incluse în propunere

Propunerea va include următoarele componente:

 1. Cerere de participare la concurs;
 2. Documente de înregistrare a Ofertantului;
 3. Documentele care atestă dreptul de activitate a Ofertantului (Autorizație și Licență);
 4. Oferta tehnică;
 5. Oferta financiară.

 

 1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: perioada de execuție a lucrărilor este până la 25.12.2018.
 2. Modul de prezentare a ofertelor:
 • Ofertele se prezintă în limba română sau rusă;
 • Prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu TVA;
 • Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 • Se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 • Prețul manoperei se va indica incluzind toate taxele, cheltuielile de regie și beneficiul de deviz, cît și alte costuri incluse;
 • Prețurile la material se vor indica inclusiv TVA cît și costul transportului, fără descriere separată;
 • Se va folosi doar acest model de formular pentru descrierea costurilor pentru executarea lucrărilor;
 • Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, sau eventualul schimb al volumului lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, se discută cu beneficiarul. Volumele de lucru se pot schimba de comun acord cu beneficiarul, nedepășind costul total al contractului.
 1. Plata

A.O. SOS Autism va efectua achitarea în felul următor: 70% plata în avans și 30% după finalizarea lucrărilor și semnării actului de predare-primire a lucrărilor.

 1. Termenul limită de prezentare a propunerilor

Propunerile vor fi recepţionate de către A.O. SOS Autism la adresa de email: oliaguzun@gmail.com nu mai târziu de 12 noiembrie 2018, orele 09:00 ora locală, sau sa fie prezentate la oficiul Sos Autism,pe adresa mun. Chişinău, str. Grenoble 191, blocul lit. G..

 1. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 12.11.2018 începând cu orele 10:00.
 2. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poșta, sau personal, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor
 3. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
 4. Modul de întocmire a ofertelor:
 5. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
 6. Ofertele se prezintă în 1 exemplar, în plic sigilat.
 7. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice și condițiilor suplimentare.
 8. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
 • Calitatea materialelor și echipamentelor folosite.
 1. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
 • Oferta;
 • Devizul confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului;
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 • Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia), confirmate prin semnătura și ștampila ofertantului.

 

 

 1. Lista cu cantitățile de lucrări:
Nr. Denuirea Unitatea de masura Cantitatea
I Manopera    
1 Lucrari de pregatire (scoaterea podelei, transportare gunoi, carat materiale etc.) m2 195
2 Compactarea solului m2 195
3 Aplicarea stratului de pietris m2 195
4 Retele exterioare de canaizare m/l 50
5 Instalarea sistemelor de apeduct si canalizare intern m/l 80
6 Turnarea podelei de beton m3 40
7 Punerea Teracotei (inclusiv plinta) m2 80
8 Instalarea lavoarelor buc 7
II Materiale
1 Pietris 20×20 m3 20
2  Teava de canalizare d 110 m.l. 50
3 Tevi pentru apa si canalizare interna, fittinguri m.l. 80
4 Robinet buc. 14
5 Lavoar buc. 7
6 Beton m3 40
7 Teracota m2 80
8 Clei teracota saci 30
9 Fuga kg 15

 

 1. Relații de contact:

A.O. SOS Autism, strada Grenoble 191, blocul lit. G, detalii la telefon de contact: 068880988 Guzun Olga.

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.