Uncategorized

Tarife pentru anul 2020

În scopul soluționării problemei apărute, în baza Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, A.O. SOS Autism în baza cheltuielilor efective suportate în anul 2019, a actaulizat/ajustat costurile la serviciile prestate de către specaliștii Asociației.

Concomitent, A.O. SOS Autism este în drept să micşoreze tarifele la serviciile medico-sanitare pentru păturile social-vulnerabile, părinți cu copii TSA, în baza propunerilor argumentate a membrilor adunării generale și deciziilor luate de adiministratorul Centrului.

Descarcă ca PDF

Nr. d/oDenumirea serviciilorCostul Calculat MDLTarifAprobatMDL
I. Tarifele serviciilor medico-sanitare
1Consultația și evaluarea primară a beneficiarului în diagnosticarea tulburării de spectru autist (TSA) cu aplicarea testelor: screening pu autism M-CHAT-R, screening de dezvoltare a copilului ASQ-3 screening în autism SCQ, test de diagnostic și criterii de evaluare DSM-5.1903,0400,00/Test
2Diagnostic în tulburări de spectru autist (TSA). Standart, test screening pentru evaluarea autismului (ADOS)1807,72000,00/Test
3Evaluarea beneficiarului prin testul/screening ADIR – interviu de diagnosticare a autismului prin metoda revizuită. Consultație repetată1791,9
4Test psihologic SON-R Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenz test 2-5 ani. Evaluarea aptitudinilor cognitive administrate copiilor non-verbali. Consultație repetată.1311,01200,00/Test
5Test psihologic ABAS 3. Scara de evaluare a abilităților de viață la persoanele cu Tulburări de Spectru Autist (TSA). Consultație repetată.1851,17200,00/Test
6Evaluarea kinetoterapeutică a beneficiarului. Test Ozeretski Guillmain. Consultație primară.952,6250,00/Test
7Ședință de lucru a kinetoterapeutului. Dezvoltarea coordonării, motricității, orientare în spațiu, echilibru. Consultația repetată.863,47250,00/Test
8Ședință de lucru a psihologului consilier. Elaborare raport pe caz. Consultație primară.1022,52100,00/Ora
9Evaluare inițială a beneficiarului la logoped. Anamneză, observarea. Consultație primară.995,4250,00/Vizită
10Ședință de lucru a logopedului. Intervenție în logopedie. Logoretmie. Masaj logopedic. Întocmirea raportului pe caz1104,87250,00/Vizită
11Consultație inițială sau repetată (la necesitate) la medicii specialiști instruiți în domeniul Tulburărilor de Spectru Autist (TSA)1249,6400,00/Vizită
12Consiliere familiară pentru consolidarea capacităților parentale. Familia de 2-5 persoane și beneficiarul851,4100,00/Vizită
13Consolidarea capacităților parentale. Instruiri1137,3250,00/Vizită

Calculele tarifelor pe compartimente de servcii și cheltuileli:

  • Cheltuilei de personal
  • Cheltuieli privind amortizarea OMVSD
  • Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe
  • Cheltuieli resurse energetice
  • Cheltuilei aferente serviciilor auxiliare
  • Bugetul de timp/serviciu
  • Costul unui minut/serviciu
  • Durata servciului în minute
  • Cheltuieli medicamente, dispozitive medicale

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.