Uncategorized

Legea autismului nu mai este un moft, este o necesitate pentru țara noastră

Anul acesta Centrul de Resurse SOS Autism a înregistrat o creștere considerabilă a solicitărilor serviciilor de instruire pentru părinți, cadre didactice, specialiști. Solicitările au venit de data aceasta nu din capitală, cât din diferite regiuni ale Republicii Moldova (în proporție de 80 la sută).

Localitățile în care au fost solicitate servicii de instruire au fost : Criuleni, Bălți, Ungheni, Orhei.

Din discuțiile cu specialiști și părinți, instructorii SARC (Centrul de Resurse SOS Autism) au dedus că, în pofida multitudinii de informație existentă la moment despre autism și abilitarea în autism, specialiștii și părinții sunt în continuare derutați cu privire la drumul pe care trebuie să-l parcurgă un copil cu risc de autism de la diagnostic și până la încadrarea în câmpul muncii.

Alte lacune în cunoștințele specialiștilor și părinților au fost :

  1. Ce metode de abilitare bazate pe dovezi științifice există în cazul autismului
  2. Întrebări referitoare la prescripțiile de medicamente pentru autism și a investigațiilor la diferite aparate
  3. Ce dreptul au copiii cu autism în sistemul de învățământ, care este rolul personalului didactic și al personalului de support
  4. Ce este asistentul personal și rolul acestuia ca însoțitor al copilului cu autism
  5. Ce se întâmplă cu copilul cu autism la vârsta adultă ?

Toate aceste întrebări și confuzii apar din faptul că diferiți specialiști acordă informație diferită și părinții cut derutați, frustrați, se autoizolează și nu mai au încredere în viitorul luminos al propriilor copii.

La nivel global, multe țări au rezolvat această problemă adoptând legislații specifice pentru a aborda nevoile persoanelor cu autism și pentru a promova incluziunea și egalitatea acestora. În general, aceste legislații vizează domenii precum educația, asistența medicală, drepturile la locul de muncă și protecția socială.

Țările cu legislație în domeniul autismului sunt:

Statele Unite ale Americii: În SUA, Legea pentru Educația Copiilor cu Dizabilități (IDEA) asigură accesul la educație pentru copiii cu dizabilități, inclusiv cei cu autism. Mai multe state au adoptat, de asemenea, legi specifice pentru a sprijini persoanele cu autism.

Marea Britanie: În Regatul Unit, Autism Act din 2009 a fost adoptat pentru a îmbunătăți serviciile pentru persoanele cu autism și pentru a promova conștientizarea și înțelegerea acestora.

Australia: Diferite state din Australia au adoptat legi specifice pentru a sprijini persoanele cu autism în domeniul educației și al asistenței medicale.

Canada: Diverse provincii canadiene au inițiat măsuri legislative pentru a aborda nevoile persoanelor cu autism în domeniul educației și al serviciilor sociale.

India: În India, există anumite inițiative guvernamentale și programe pentru sprijinirea persoanelor cu autism, dar legislația specifică poate varia între diferitele state ale țării.

Este important să menționăm că, pe lângă legislație, există și organizații non-guvernamentale, grupuri de advocacy și resurse comunitare care contribuie la promovarea drepturilor și bunăstării persoanelor cu autism în întreaga lume.

Avantajele unei legislații specifice pentru autism 

Introducerea unei legi privind autismul într-un stat poate fi considerată necesară din mai multe motive. Acestea pot include:

Protecția drepturilor persoanelor cu autism: O lege a autismului poate furniza un cadru legal care să protejeze drepturile indivizilor cu autism. Aceasta poate include garantarea accesului la educație, locuri de muncă adecvate și servicii medicale specializate.

Promovarea incluziunii sociale: O legislație dedicată poate contribui la promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu autism. Aceasta poate implica crearea de programe și inițiative care să încurajeze participarea activă a persoanelor cu autism în comunitate.

Educație individualizată: O lege a autismului poate impune sau sprijini dezvoltarea programelor de educație individualizată, inclusiv formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu copiii și adulții cu autism.

Acces la servicii de sănătate mentale: Persoanele cu autism pot avea nevoi specifice în ceea ce privește serviciile de sănătate mintală. O lege a autismului poate asigura accesul la aceste servicii și poate sprijini dezvoltarea resurselor adecvate.

Sensibilizare și informare: O legislație specifică poate include și campanii de sensibilizare și informare pentru a educa publicul și a reduce stigmatizarea asociată cu autismul.

Sprijin financiar: Legislația poate să ofere sprijin financiar pentru familiile afectate de autism, pentru a face față costurilor asociate îngrijirii și tratamentului.

Colectarea de date și cercetare: O lege a autismului poate solicita colectarea de date și sprijini cercetarea asupra autismului pentru a îmbunătăți înțelegerea și abordarea acestui spectru.

Este important să se sublinieze că o lege a autismului ar trebui să fie elaborată în strânsă consultare cu comunitatea persoanelor cu autism, familiile acestora și experții din domeniu. Acest lucru asigură că legislația este eficientă și acoperă cu adevărat nevoile specifice ale persoanelor cu autism.

Feedback de la beneficiarii AO SOS Autism:

Katerina: ”O lege a autismului ar facilita acceptarea copiilor cu necesități speciale în grădinițe și școli cu cadre didactice instruite. Si foarte bine ar fi ca în fiecare an pentru educatori/profesori să fie recalificare/cursuri obligatorii. Cred ca asta este cel mai principal”

Viorica: ”Consider că o legislație specifică rr facilita mult viața copilului și a parintilor. Să nu fie separat la nivel conștient și inconștient. Sa fie ceva instruire într-adevăr la cadrele didactice din grădinițe și scoli, cum s-a spus mai sus, ca lumea sa cunoască și sa înțeleagă că pur și simplu copilul e diferit de alți, altfel percepe lumea, dar nu e bolnav de cap cum gindesc mulți în societate.”

Ion : ”Ceea ce este necesar la această etapă sunt campaniile de informare și sensibilizare a societății noastre cu privire la :

1. Necesitățile și confruntările părinților copiilor cu nevoi speciale;

2. Serviciile sociale disponibile pentru familiile care au copii cu nevoi speciale. Examinarea oportunității de diversificare a acestor servicii reieșind din consultarea expresă a părinților;

3. Sensibilizare la nivelul instituțiilor de învățământ – manualele elaborate trebuie să fie pe masă fiecărui cadru didactic;

Platforma SOS AUTISM în esență cum a fost constituită este una foarte bună. Necesitatea este ca sub umbrela SOS să fie consolidate toate forțele – părinți, alte organizații similare SOS, cadre didactice, etc.”

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Ajutor pentru copiii cu tulburare de spectru autist (TSA) și alte tulburări genetice din Moldova, II” cu suportul financiar Programul Ceh de Cooperare pentru Dezvoltare și implementat de ADRA Republica Cehă în parteneriat cu SOS Autism.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Ajutor pentru copiii cu tulburare de spectru autist (TSA) și alte tulburări genetice din Moldova, II” cu suportul financiar Programul Ceh de Cooperare pentru Dezvoltare și implementat de ADRA Republica Cehă în parteneriat cu SOS Autism.

Autor : Olga Guzun, directoarea Centrului Social SOS AUTISM

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.