Uncategorized

Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din spectrul autist din RM (A.O. FEDRA din RM) solicită oferte financiare pentru servicii de catering

Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din spectrul autist din RM (A.O. FEDRA din RM) solicită oferte financiare pentru servicii de catering

A.O. FEDRA din RM implementează proiectul „Servicii mai bune în autism” 2019 cu suportul Reprezentanṭei IM SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER. Misiunea A.O. FEDRA din RM este de a imbunătăṭi şi a ridica nivelul de trai al personelor cu autism, prin activităṭi de lobby şi advocacy, promovarea drepturilor acestora, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

Unul din obiectivele stabilite pentru anii 2019-2020 este de a elabora documente de politici care ar permite acoperirea financiară de către instituțiile statului a costurilor aferente terapiei comportamentale specifice în tratamentul copiilor cu TSA.

Scopul anunţului:

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O. FEDRA din RM solicită oferte financiare privind serviciile de catering pentru perioada de implementare a proiectului a anului 2019.

Servicii solicitate:

  • Livrarea serviciilor de catering la adresa mun. Chişinău, str. Grenoble 191;
  • Costul pentru Coffee Breake pentru 1 persoană;
  • Costul pentru Business Lunch pentru 1 persoană;
  • Costul pentru Prânz pentru 1 persoană.

Oferta financiara trebuie sa includa:

  • Componenţa meniurilor pentru Coffee Breake, Business Lunch şi Prânz
  • Numarul persoanelor – aproximativ 30 persoane

Actele obligatorii la depunerea ofertei financiare:

  • Certificat de înregistrare pentru siguranţa alimentelor
  • Certificat de inregistrare

Companii eligibile:

În cadrul concursului pot participa companii prentru prestarea serviciilor de catering.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Condițiile de achitare;

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: irinastoian.egor@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 18.02.2019 ora 16:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoană de contact: Irina Stoian, 079970202.

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar companiile sau persoanele fizice selectate.

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.