Uncategorized

Evaluarea – calea cea mai scurtă spre înțelegerea autismului

”Da el oare gândește?” este o întrebare frecventă pe care și-o pune un părinte al unui copil cu autism.

Autismul este o tulburare neurologică de dezvoltare care afectează comunicarea verbală și nonverbală, interacțiunea socială și se caracerizează prin comportament rigid și inflexibil.

Cu alte cuvinte, acești copii vorbesc puțin sau nu vorbesc deloc (35 % rămân nonverbali).

Drept urmare, există încă multe concepții greșite, false, despre copiii care nu vorbesc, deoarece nu putem să știm în ce măsură ei înțeleg limba, cum învață și cum să îi ajutăm să comunice cu ceilalți.

„Dacă cineva este puțin verbal sau nonverbal”, spune psihologul și psihoterapeutul comportamental  de la AO SOS Autism, Mariana Druc, „oamenii cred că are mai puține abilități decât are cu adevărat. Avem nevoie de mai multe date despre nivelul intelectual real al persoanelor cu autism”.

În societatea noastră este considerat „evident” că toți copiii care nu vorbesc au inteligență mai mică decât copiii care vorbesc. Totuși, asta nu e o regulă universală. De exemplu, unii copii care nu vorbesc primesc scoruri foarte mari la testele de inteligență nonverbală și pot înțelege foarte multe din limbajul vorbit.

Părinților și specialiștilor care lucrează cu copiii cu autism le revine dificila sarcină de a demonstra societății că în pofida lacunelor de limbaj copilul cu autism este capabil și inteligent.

La nivel internațional a fost creat un instrument de evaluare a nivelului de dezvoltare a competențelor copiilor cu autism, care, totodată, poate ajuta părinții și specialiștii să stabilească ce abilități au aceștia pentru a interacționa eficient cu ceilalți și a învăța în viața de zi cu zi. Acest instrument este testul ABLLS-R®.

”ABLLS-R® este un ghid de evaluare și pentru stabilirea obiectivelor de intervenție, utilizat pentru a determina abilitățile copiilor cu TSA și alte caracteristici de dezvoltare.

Instrumentul de evaluare ABLLS-R® este format din două părți – Protocolul ABLLS-R® și Ghidul de testare elaborat de Dr. James Partington (BCBA-D, Ph. D)”, ne comunică psihologul și psihoterapeutul comportamental Ion Vasiloi, angajat al AO SOS Autism.

”ABLLS-R® oferă posibilitatea de a evalua abilitățile copilului în 25 de domenii, inclusiv: cooperare, percepție vizuală, abilități de solicitare (cerere), abilități de dialog, abilități de generalizare și altele. Sarcinile din fiecare zonă sunt distribuite în funcție de nivelul de complexitate”, continuă Ion Vasiloi.

Evaluarea permite părinților și profesioniștilor să identifice problemele care împiedică formarea comunicării funcționale și dobândirea de noi abilități în viața de zi cu zi.

Avantajele utilizării:

– Acesta este unul dintre cele mai detaliate teste de evaluare, care acoperă 544 de abilități, ceea ce permite determinarea în detaliu a profilului psihologic și pedagogic al copilului înainte de a întocmi programul individual de dezvoltare.

– În test se pune accentul pe abilitățile de formare de bază care determină capacitatea copilului de a continua educația. Asta permite identificarea lacunelor necunoscute anterior în abilitățile copilului, fără de care acesta nu-și va putea continua educația în diverse domenii. De exemplu, dacă un copil nu are capacitatea de a imita sau de a simula în conformitate cu un model vizual, acest lucru va complica pregătirea sa ulterioară pentru activitățile cotidiene și profesionale.

”La moment, Centrul de Resurse și Abilitare SOS Autism folosește un șir de alte teste de evaluare, publice și gratuite, pe care le combină pentru a obține un rezultat cât de cât relevant”, spune Aliona Dumitraș, director executiv al AO SOS Autism. ”Însă planificăm, cu ajutorul Uniunii Europene, în cadrul proiectului ”Abilitare și schimb de experiență în domeniul autismului pe ambele maluri ale Nistrului” , să beneficiem, împreună cu partenerii noștri din stânga Nistrului, de procurarea testului, elaborarea unui kit de material în baza lui, și instruirea specialiștilor în aplicarea lui direct de la sursă. În octombrie curent avem planificată vizita autorului ABLLS-R, Dr. James Partington”, încheie Aliona Dumitraș.

Proiectul ”Abilitare și schimb de experiență în domeniul autismului pe ambele maluri ale Nistrului” este realizat în cadrul Programului Uniunii Europene ”Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

Autor Olga Guzun, PR Manager AO SOS Autism

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.