Legi:

Legea asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.03.2004, nr.042/249

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr.60 din 30 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.07.2012, nr.155-159/508

Legea privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale nr.129 din 08.06.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.08.2012, nr.181-184/593

Legea nr. 289-XV – privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Legea nr.324-XV – pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

 

Strategii:

Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013)

Proiectul strategiei naționale de ocupare a forței de muncă

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (vezi HG nr. 944 din 14.11.2014)

 

Hotărîri:

Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, Monitorul Republicii Moldova, 15.07.2011, nr.114-116/58

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilității şi capacităţii de muncă, Monitorul Oficial, 25.01.2013, nr.18-21/104

Hotărârea Guvernului nr. 1033 din 08.09.2016 cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Hotărîrea Nr. 732 din  16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

 

Ordine:

Ordinul comun al MMPSF, MS și ME nr. 13/71/41 din 28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă de până la 18 ani”

Ordinul MS nr. 587 din 22.05.2013 Cu privire la aprobarea trimiterii la Consiliul pentru determinarea dizabilitatii si capacitatii de munca, formular nr. 088-e

Ordin MS nr.1000 din 08.10.2012 Cu privire la aprobarea standardelor de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulator şi a Carnetului de dezvoltare a copilului