despre autism, Sunt Părinte

AO Sos Autism angajează specialist în acreditarea Centrelor Medicale

Asociaţia Obştească „SOS Autism”, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Grenoble 191, blocul lit. G, organizează concurs pentru selectarea unui expert sau a unei companii specializate în domeniul de acreditare a Centrului Medical.
Aceasta activitate are loc in cadrul proiectului „FEDRA – Advocacy şi promovarea dezvoltării serviciilor de intervenţie pentru persoanele cu TSA din Moldova”, finanţat IM Swidish Development Partner.
Scopul concursului:
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o expert sau o companie specializată în domeniul acreditarii a Centrului Medical.
Sarcinile față de Prestator:
Expertul sau compania selectat/ă va presta serviciile solicitate conform „Standardelor de baza de evaluare şi acreditare pentru centrele de reablilitare pentru copii”, elaborat de către Consiliul Naţional de evaluare şi acreditare în Sănătate.
Expertul sau compania selectat/ă va asigura elaborarea procedurilor, politicilor, chestionarelor, registrelore, etc. în urmatoarele domenii:
1. Drepturile Pacientului:
a) Dreptul pacientului la informaţie;
b) Dreptul pacientului la consimţământ;
c) Drepturile pacientului la confidentialitate, securitate, comunicare, solutionarea plangerilor;
d) Prezenta si atributiile Comitetului de Bioetica.
2. Practici Institutionale:
a) Politica si proceduri de organizare a activitatii;
b) Sistemul informational (SI);
c) Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;
d) Controlul riscurilor pentru pacienti, personal, proprietatea institutiei si mediul inconjurator;
e) Managementul calitatii serviciilor prestate;
f) Evaluarea si monitorizeaza indicilor de baza.
3. Ingrijirea Pacientului:
a) Internarea si externarea pacientilor este efectuata in mod sistematic si planificat;
b) Necesitatile individuale ale pacientului;
c) Dotarea Centrului Medical cu toate necesitatile pentru o buna functionare a serviciilor medicale (planuri de evacure, medicamente pentru acordarea primului ajutor in caz de urgenta medicala, conditii optime de pastrarea a medicamentelor de urgenta, etc.).
4. Managementului Resurselor Umane:
a) Proceduri de angajare si concediere;
b) Asigurarea securitatii si sanatatii in munca, prezenta obligatiilor functionale;
c) Conditiile de munca;
d) Instruirea profesionala si nivelul de calificare a cadrelor.
5. Baza Tehnico-Materiala si Mediul Institutiei:
a) Amenajarea teritoriului adeacent conform standadelor de aplasare a Centrului Medical;
b) Planurile de reactionare la dezastre si protectie a pacientilor, personalului si vizitatorilor;
c) Dotarea institutiei cu dispozitivele mediacale necesare;
d) Amenajarea spatiilor pentru necesitatile nemedicale ale pacientilor conform strandardelor;
e) Amenajarea sectiei de sterilizare (autoclavare);
f) Amenajarea si gestionarea deseurilor rezultatelor din activitatile medicale.
6. Chestionarul de autoevaluare.
7. Intermedierea dintre Asociatia Obsteasca „SOS Autism” si Consiliul National de Evaluare si Acreditare in Sanatate in procesul de acreditare a Centrului Medical.
La selectarea expertului sau a companiei se vor lua în considerație Cunoașterea legislației naționale din domeniul acreditarii Centrului Medical.
Conținutul dosarului de participare la concurs:
1. Propunere tehnică cu concept metodologic scurt;
2. Oferta financiară detaliata;
Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în limba română, în format electronic la adresa sosautism.rm@gmail.com, cu atașarea setului de documente solicitat, scanat. Dosarele trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerație.
Termenul limită de depunere a dosarului: 20 decembrie 2018, ora 17.00.
Relații de contact din cadrul Asociaţiei: Aliona Dumitraş, Manager de Proiect, 068878788.

About the author

Related Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.